Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου
DemographicPanorama.gr

   

 

 
 
 
 
 
It appears you have not joined the healthboards community yet. Join for free, and ask your questions. where can i buy generic viagra in canada   home health centers anxiety center more coming soon message boards videos join for free user blogs board index   user name remember me? http://classicmotocrossimages.com/mbs-viagra-for-sale-generic-im/ Password forgot your username or password? order viagra Register faq posting policy today's posts mark boards read advanced search find a board cancer: skin message board  healthboards message boards > cancer board > cancer: skin page 1 of 92 1 2 3 11 51 > last » threads in board : cancer: skin board tools search this board views: 2,522 announcement: how to find a board topic >> 09-29-2012 administrator (administrator) related boards: skin problems, cancer,       (see also boards by health category) board index: click here to find threads on cancer: skin by keywords and phrases     rating thread / thread starter last post replies views possible melanoma? Not sure? generic viagra joke Here's my story jenxyz 10-06-2012 11:55 pm by jenxyz 0 131   scar healing after mohs question george12 10-05-2012 05:15 pm by george12 0 225 possible skin cancer? Cheryllynn24 09-26-2012 10:40 am by cheryllynn24 4 374   scrapping or cutting normaneon 09-26-2012 05:42 am by olddurro 2 281   please please help cdheders 09-26-2012 04:18 am by olddurro 2 188   mole on leg (pictures) please take a look. http://milkpaint.com/ibe-buy-cheap-viagra-canada-bz/ Thx abcdyeah 09-20-2012 01:28 pm by chele60 1 one hundred eighty   basal cell removed from my nose wildelinda2 09-17-2012 04:06 pm by chele60 1 262 new mole that changes and bleeds? online viagra purchase india Bookworm2004 09-14-2012 07:05 pm by bookworm2004 0 208   light brown crusty patch, bled a little, on my arm - benign? (link to photo) exim4 09-14-2012 07:06 am by exim4 0 171 dark areas below a removed mole??? secure canadian pharmacy online cheap viagra Dragonwolff 09-12-2012 08:51 am by dragonwolff 0 232   skin cancer or eczema? buy generic viagra Amy2012 09-11-2012 03:18 pm by chele60 1 359   so scared, is this melanoma? viagra women pills Onetreehillfan8 09-11-2012 03:10 pm by chele60 1 197   basal cell cancer on tip on my nose red e 09-04-2012 10:41 pm by belle2003 3 588   five bcc on face warby 08-31-2012 09:23 am by warby 0 250   changed mole, statistics deedeemum 08-30-2012 12:00 pm by deedeemum 0 292 melanoma in si. generic viagra online

Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για το μέλλον της Ελλάδας.

Η Ήρα Έμκε Πουλοπούλου από τις αρχές της δεκαετίας του1980 ασχολείται με τις διάφορες πτυχές του θέματος και έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα βιβλία:

  • Προβλήματα μετανάστευσης παλιννόστησης, Ινστιτούτο Μελέτης της Ελληνικής Οικονομίας, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα, 1986, σελίδες 638. Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1986 (εξαντλήθηκε).
  • Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1987 σελίδες 143 (εξαντλήθηκε).
  • Το δημογραφικό, Εκδόσεις Έλλην, με εικονογράφηση Σπύρου Ορνεράκη, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1984, σελίδες 282.
  • Έλληνες Ηλικιωμένοι Πολίτες, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999, σελίδες 632.
  • Trafficking in women and children, Greece a country of destination and transit, Institute for the Study of the Greek Economy, Greek Society of Demografphic Studies, Athens 2001, pp. 83 (εξαντλήθηκε).
  • Η μεταναστευτική πρόκληση, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, 931 σελίδες.

Επειδή τα μισά από αυτά τα βιβλία έχουν εξαντληθεί και βρίσκονται μόνο σε βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Μεσογείων 14-18, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών Αμερικής 10).

Οι στόχοι της ιστοσελίδας www.demographicpanorama.gr είναι:

  • Οι νέες μελέτες της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου να παρατίθενται από τώρα και στο εξής ολόκληρες, επειδή η συγγραφέας πιστεύει ότι η γνώση για δημογραφικά θέματα πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα και δωρεάν.
  • Η συμπλήρωση και ανανέωση των βιβλίων της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου με νέα στοιχεία τα οποία προέρχονται από έρευνες και μελέτες που δημοσιεύθηκαν μετά την έκδοσή τους.
  • Πληροφορίες για τις νέες μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για ελληνικά δημογραφικά θέματα.
  • Πληροφορίες για επιστημονικά συνέδρια όπου παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν τη δημογραφική κατάσταση της Ελλάδας.