Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου
DemographicPanorama.gr

   

About wisepress contact us join mailing list register sign in medical books free uk delivery on all orders! 0 item/s my basket home books & journals publishers exhibitions gift vouchers search book title book isbn book author journal title journal issn stereotactic body radiation therapy click on image to enlarge rrp: £215. 50 £183. 18 save £32. 33 (15. viagra black online 00%) quantity: forthcoming author/s: lo, simon s. ; teh, bin s. cheapviagrapgs.com ; lu, jiade j. can i take 1/2 a viagra pill ; schefter, tracey e. Publisher: springer-verlag berlin and heidelberg gmbh & co. viagra 20mg lilly fta 4 st Kg isbn: 9783642256042 format: hardback pages: 446 pages publication date: 30 september 2012 dimensions: 193mm (width), 260mm (height) overview full details contents overview sbrt has emerged as an innovative treatment for a range of primary and metastatic cancers. buy viagra This fresh account of the technological, biological, and clinical aspects of sbrt examines retrospective studies and prospective clinical trials for various organ sites. generic viagra Full details stereotactic body radiation therapy (sbrt) has emerged as an important innovative treatment for various primary and metastatic cancers. cheap viagra canada This book provides a comprehensive and up-to-date account of the physical/technological, biological, and clinical aspects of sbrt. buy viagra canada It will serve as a detailed resource for this rapidly developing treatment modality. can i take 1/2 a viagra pill The organ sites covered include lung, liver, spine, pancreas, prostate, adrenal, head and neck, and female reproductive tract. Retrospective studies and prospective clinical trials on sbrt for various organ sites from around the world are examined, and toxicities and normal tissue constraints are discussed. This book features unique insights from world-renowned experts in sbrt from north america, asia, and europe. It will be necessary reading for radiation oncologists, radiation oncology residents and fellows, medical physicists, medical physics residents, medical oncologists, surgical oncologists, and cancer scientists. Contents introduction. - safety and quality assurance. - cyberknife system. - novalis system. can i take 1/2 a viagra pill - hiart tomotherapy system. - treatment planning. viagra without a dosctor prescription - aapm recommendation. - launching a ster.  

 
 
 
 
 

Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για το μέλλον της Ελλάδας.

Η Ήρα Έμκε Πουλοπούλου από τις αρχές της δεκαετίας του1980 ασχολείται με τις διάφορες πτυχές του θέματος και έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα βιβλία:

  • Προβλήματα μετανάστευσης παλιννόστησης, Ινστιτούτο Μελέτης της Ελληνικής Οικονομίας, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα, 1986, σελίδες 638. Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1986 (εξαντλήθηκε).
  • Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1987 σελίδες 143 (εξαντλήθηκε).
  • Το δημογραφικό, Εκδόσεις Έλλην, με εικονογράφηση Σπύρου Ορνεράκη, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1984, σελίδες 282.
  • Έλληνες Ηλικιωμένοι Πολίτες, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999, σελίδες 632.
  • Trafficking in women and children, Greece a country of destination and transit, Institute for the Study of the Greek Economy, Greek Society of Demografphic Studies, Athens 2001, pp. 83 (εξαντλήθηκε).
  • Η μεταναστευτική πρόκληση, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, 931 σελίδες.

Επειδή τα μισά από αυτά τα βιβλία έχουν εξαντληθεί και βρίσκονται μόνο σε βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Μεσογείων 14-18, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών Αμερικής 10).

Οι στόχοι της ιστοσελίδας www.demographicpanorama.gr είναι:

  • Οι νέες μελέτες της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου να παρατίθενται από τώρα και στο εξής ολόκληρες, επειδή η συγγραφέας πιστεύει ότι η γνώση για δημογραφικά θέματα πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα και δωρεάν.
  • Η συμπλήρωση και ανανέωση των βιβλίων της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου με νέα στοιχεία τα οποία προέρχονται από έρευνες και μελέτες που δημοσιεύθηκαν μετά την έκδοσή τους.
  • Πληροφορίες για τις νέες μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για ελληνικά δημογραφικά θέματα.
  • Πληροφορίες για επιστημονικά συνέδρια όπου παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν τη δημογραφική κατάσταση της Ελλάδας.