Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου
DemographicPanorama.gr

   

 

 
 
 
 
 

Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για το μέλλον της Ελλάδας.

Η Ήρα Έμκε Πουλοπούλου από τις αρχές της δεκαετίας του1980 ασχολείται με τις διάφορες πτυχές του θέματος και έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα βιβλία:

  • Προβλήματα μετανάστευσης παλιννόστησης, Ινστιτούτο Μελέτης της Ελληνικής Οικονομίας, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα, 1986, σελίδες 638. Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1986 (εξαντλήθηκε).
  • Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1987 σελίδες 143 (εξαντλήθηκε).
  • Το δημογραφικό, Εκδόσεις Έλλην, με εικονογράφηση Σπύρου Ορνεράκη, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1984, σελίδες 282.
  • Έλληνες Ηλικιωμένοι Πολίτες, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999, σελίδες 632.
  • Trafficking in women and children, Greece a country of destination and transit, Institute for the Study of the Greek Economy, Greek Society of Demografphic Studies, Athens 2001, pp. 83 (εξαντλήθηκε).
  • Η μεταναστευτική πρόκληση, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, 931 σελίδες.

Επειδή τα μισά από αυτά τα βιβλία έχουν εξαντληθεί και βρίσκονται μόνο σε βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Μεσογείων 14-18, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών Αμερικής 10).

Οι στόχοι της ιστοσελίδας www.demographicpanorama.gr είναι:

  • Οι νέες μελέτες της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου να παρατίθενται από τώρα και στο εξής ολόκληρες, επειδή η συγγραφέας πιστεύει ότι η γνώση για δημογραφικά θέματα πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα και δωρεάν.
  • Η συμπλήρωση και ανανέωση των βιβλίων της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου με νέα στοιχεία τα οποία προέρχονται από έρευνες και μελέτες που δημοσιεύθηκαν μετά την έκδοσή τους.
  • Πληροφορίες για τις νέες μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για ελληνικά δημογραφικά θέματα.
  • Πληροφορίες για επιστημονικά συνέδρια όπου παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν τη δημογραφική κατάσταση της Ελλάδας.